Gerb  

Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися бюджетними науковими установами
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 28 липня 2003 р. N 1180

  Кабінет Міністрів України постановляє:
 1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами (додається).
 2. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції розробити і затвердити у тримісячний строк порядок та умови надання платних послуг бюджетними науковими установами.

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами
 1. Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт
 2. Проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації
 3. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної економіки та кон'юнктурних досліджень
 4. Наукова та науково-технічна експертиза
 5. Проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання
 6. Випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів
 7. Розроблення програмного продукту для науково-дослідних цілей
 8. Надання консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування
 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності
 10. Підготовка наукових кадрів (ординаторів, аспірантів, докторантів) понад державне замовлення, а також наукових кадрів для інших країн
 11. Приймання кандидатських іспитів, підготовка та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук, попередня експертиза дисертацій (крім державного замовлення)
 12. Організація курсів підвищення кваліфікації спеціалістів усіх рівнів та їх стажування
 13. Організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів
 14. Впровадження результатів наукових досліджень
 15. Послуги з доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, до мережі Інтернет, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж наукових установ
 16. Організація курсів іноземних мов, підготовка до роботи з комп'ютерною технікою та навчання методикам статистичної обробки інформації в наукових дослідженнях, перекладацькі послуги
 17. Підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, рекламних матеріалів, тиражування матеріалів бібліотек на носіях інформації
 18. Видання та розповсюдження наукових, науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань, авторефератів, стенографування захисту дисертацій
 19. Надання інших послуг з використання наукового обладнання