Gerb  

Про утворення Державної патентної бібліотеки
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 19 серпня 2002 р. N 1215

  З метою забезпечення широкого доступу громадян до патентно-інформаційних ресурсів у сфері інтелектуальної власності Кабінет Міністрів України постановляє:
 1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки, погоджену з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерством фінансів, Міністерством праці та соціальної політики, про утворення Державної патентної бібліотеки.
 2. Установити, що Державна патентна бібліотека є юридичною особою, державним фондом патентної документації з функціями міжнародного документообміну для задоволення потреб громадян у патентно-інформаційних ресурсах, координаційним та інформаційно-методичним центром регіональних і галузевих фондів патентної документації.
 3. Міністерству фінансів щороку за поданнями Міністерства освіти і науки передбачати під час розроблення проекту закону про державний бюджет кошти, необхідні для забезпечення функціонування та поповнення фондів патентної документації Державної патентної бібліотеки та її філіалів у межах коштів, що надходять до державного бюджету від видачі охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності.
 4. Міністерству освіти і науки:
  • разом з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів розробити з урахуванням вимог до формування та використання фондів патентної документації і затвердити у двомісячний термін умови оплати праці працівників Державної патентної бібліотеки та її філіалів;
  • затвердити у тримісячний термін Статут Державної патентної бібліотеки, її структуру, штатний розпис і чисельність працівників, а також вирішити питання щодо комплектування фондів патентної документації, матеріально-технічного та фінансового забезпечення Державної патентної бібліотеки України та її філіалів, надання приміщень, необхідних для провадження їх статутної діяльності.
 5. Доповнити розділ "МОН" переліку бібліотек, до яких надсилаються документи міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2000 р. N 1364 (1364-2000-п) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1513), позицією "Державна патентна бібліотека, м. Київ".