Невмируща слава козацька  Славетна історія козацтва

   

   Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / Передм. І. І.Глизя.— К.: Україна, 2004.—304 с.: іл.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)


  До видання увійшли дві праці визначного вітчизняного вченого В. Б. Антоновича (1834— 1908): популярний лекційний курс «Коротка історія Козаччини » та маловідоме наукове дослідження «Останні часи Козаччини на Правобережжі». Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, вільнолюбною спільнотою, що героїчне минуле козацтва це і є справжня історія нашого краю. Книга ілюстрована, розрахована на широке коло читачів.


  Переглянути зміст   Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3-х т. Т.1/ Д.І.Яворницький.- К.: Наукова думка, 1990.- 576 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)  Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці. Для викладачів, студентів, істориків, етнографів, пропагандистів.  Переглянути зміст   Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. -Т. 2. - 724 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі. Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.

  Переглянути зміст   Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. (1734—1775 рр.) / Передмова В. С. Мороза. — Дніпропетровськ: Січ, 2004. — 421 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової Січі (1734—1775 рр.), присвячена книга відомого українського радянського історика проф. В. О. Голобуцького. Використавши численні архівні матеріали та інші джерела, автор змалював яскраву картину життя та боротьби славнозвісних запорожців. З великим інтересом читаються сторінки книги, на яких зображено тяжке становище нижчих верств запорозького населення, участь запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768—1774 рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також епізоди ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 р.

  Переглянути зміст   Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво.— К. : Вища шк., 1994.—539 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)
  Чи знаєте ви, в які часи і за яких умов виникло козацтво, як утворилася Запорозька Січ? Що вам відомо про боротьбу козаків проти панської Польщі, турецьких і татарських завойовників, про Визвольну війну українського народу під проводом уславленого гетьмана Богдана Хмельницького? Прочитавши книгу, ви пройдете героїчними шляхами майже трьохсотрічної історії козацької минувшини аж до останнього вільного подиху Запорозької Січі, трагічно обірваного волею Катерини ІІ. В основі дослідження — цікаві вітчизняні і зарубіжні історичні длжерела, що багатогранно розкривають картину життя і побуту, матеріальної і духовної культури запорожців, які давно зажили надійної світової слави. Для викладачів і студентів, наукових працівників і лекторів, широкого кола читачів.

  Переглянути зміст   Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. /Передмова. В. С. Мороза - Дніпропетровськ: Січ, 2004. - 229 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  В монографії на основі нових архівних джерел дається характеристика збройних сил України в першій половині XVIII ст., досліджуються комплектування, мобілізація, організація озброєння та забезпечення українського козацького війська, сторожова та допоміжна служба в Україні. Окремо висвітлюється стан Запорозького війська у цей період. Автор показує залежність структури, матеріально-технічного оснащення українських збройних сил від рівня розвитку козацького господарства, диференціації козацтва, розвитку кріпосницьких відносин, класової й соціальної боротьби та політики царського уряду в Україні. Книга розрахована на істориків, студентів і широкі кола читачів.

  Переглянути зміст   Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. - Львів: Піраміда, 2007. - 304 с.:іл.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Книга присвячена бойовим мистецтвам українців і є першим комплексним дослідженням цієї теми з точки зору сучасного дослідника. Автор досліджує бойові мистецтва богатирів, пластунів, козаків та інших воїнів. Зі сторінок книги оживає самобутня бойова культура наших предків, яка тисячі років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів. У виданні представлено понад чотириста зображень з рідкісних джерел, більшість з яких до останнього часу були малодослідженими. Книга буде цікавою для істориків, культурологів, захисників вітчизни та усіх, хто небайдужий до бойових мистецтв українців. Книга видана гопаківцем, головою Наукової Ради Центральної Школи Бойового Гопака.

  Переглянути зміст   Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників: Монографія. — Львів: ЛА "Піраміда", 2007. — 288 с.: іл.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Це друга книга серії історичних розвідок Т. Каляндрука про славні бойові подвиги українських "лицарів духу", що були розпочаті у "Таємницях бойових мистецтв України". У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутністі, бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративним матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо. Книга буде цікавою для дослідників історії, культури, військової підготовки, а також для усіх, хто небайдужий до минулого та сучасного рідного краю.

  Переглянути зміст   Збірник козацьких літописів/ Густинський, Самійла Величка, Грабянки.- К.: Дніпро, 2006.- 976 с.: іл.


  Місце знаходження:  відділ зберігання фондів (а.251/3)

  Цей збірник — унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський літопис — видатна пам'ятка української історичної прози першої половини XVII ст., що охоплює основні події всесвітні історії, літописну історію Київської Русі, південно-руських князівств XII—XIV ст., Литовської Русі аж до історичних витоків козацтва; літопис Самійла Величка — наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII—XVIII ст. у двох томах. Перший том охоплює події 1648—1659 рр. на Україні. Другий продовжує опис подій і закінчується 1700 р.; закінчує збірник літопис Грабянки — розповідь про походи та битви козацькі XVI—XVIII ст. Перебіг з писань різних літописців та з щоденника, писаного на війні, що точилася з поляками, зібраний зусиллями полковника Григорія Грабянки та підтверджений самобутніми свідченями старих жителів м. Гадяча 1710 р.

  Переглянути зміст   Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка / Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам'ятках.— К.: Дніпро, 1992.— 495 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Книжку присвячено героїчній історії козацької християнської республіки — Запорозької Січі, відображеній у західноєвропейських джерелах, історіографії та літературі XVI- XIX століть. Багатющі матеріали систематизовані і в значній частині видаються на Україні вперше.

  Переглянути зміст   Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні/ Післям.М.Ф.Слабошпицького; Комент. О.Д. Василюк та І.Б.Гирича. - К.: Дніпро, 1991.- 238 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Ця книга — захоплююча, яскрава розповідь про славетну історію Запорозької Січі - од витоків і до злочинного зруйнування її російським царатом. Незвичайна історія створення книги. Професор Київського університету В. Б. Антонович (1834—1908) потай від властей викладав студентам протягом 1895/96 навчального року історію козаччини. Зачаровані слухачі детально законспектували блискучі лекції історика, і згодом рукопис, відредагований О. Кониським, вийшов друком подалі від злого ока російської цензури — у Чернівцях (1897) та в Коломиї (1912). У книзі вміщено портрети гетьманів України роботи художника В.С.Василенка.

  Переглянути зміст   Сухінін Д. В. Запорозькі козаки: героїчні захисники Русі-України. - Запоріжжя: Дике Поле, 2009. - 352 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)  Ця книга аналізує визначні моменти становлення та генезису Давньоруської держави, Запорозького козацтва як феномену в середньовічній історії розвитку військової та громадської організації українського суспільства

  Переглянути зміст
   Українське козацтво.- К.: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002.- 568 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Видання вперше комплексно представляє читачеві один із найяскравіших феноменів вітчизняної історії - українське козацтво. У 1376 статтях Малої енциклопедії відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти. Серія біографічних статей розповідає про найвидатніші постаті козацької історії та про вітчизняних і зарубіжних державних діячів, дипломатів, учених, письменників і митців, об'єктом уваги яких було козацтво. Висвітлюються питання розвитку козацьких традицій у ХІХ-ХХ століттях. Подано 283 ілюстрації та 79 карт. Книга розрахована на широке коло читачів.   Чиженюк Ю.А. Нариси про козацькі часи в Україні/ Ю.А.Чиженюк.- Запоріжжя: "ЛІПС. Лтд", 2002.- 318 с.: іл.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)


  Книга присвячена подіям української історії періоду XIV - ХVІІІ ст. Розглядає питання творіння українського козацтва (січового і реєстрового), Січі, Гетманщини, боротьбу козацтва і народу України з зовнішніми ворогами і їх боротьбу за свою волю, права і привілеї в умовах шляхетсько-панськоі Речі Посполитої та царської Росії; причини занепаду козацької державності і самого козацтва в Україні др. пол ХVІІІ ст Матеріали дослідження апробовані під час викладання спецкурсів у Запорізькому січовому колегіумі та Запорізькому центрі козацького військово-патріотичного виховання "Школа джур". Розрахована на широке коло читачів.

  Переглянути зміст   Шевчук В. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення/ В.Шевчук.- К.: Абрис, 1995.- 392 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)


  Книга відомого сучасного українського письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі бітьше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості. Книга стане в пригоді не лише історикам, студентам, викладачам, а й усім тим, кого цікавить складна, бурхлива й до решти нами ще не пізнана українська минувшина.

  Переглянути зміст  Найяскравіші постаті національної минувшини

   

  Іван Гонта
  Іван Гонта
  Максим Залізняк
  Максим Залізняк
  Іван Брюховецький
  Іван Брюховецький
  Іван Забіла
  Іван Забіла
  Іван Мазепа
  Іван Мазепа
  Богдан Хмельницький
  Богдан Хмельницький
  Петро Сагайдачний
  Петро Сагайдачний
  Іван Виговський
  Іван Виговський   Історичні постаті України: Іст. нариси; Зб./Упоряд. та авт. вст. от. О. В. Болдирєв.— Одеса: Маяк, 1993. -384 с.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  До збірника увійшли життєписи українських національних героїв — гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика, написані відомими вітчизняними і зарубіжними письменниками й істориками. У їхніх працях використано багаті матеріали, які зберігаються в бібліотеках та архівах Лондона, Парижа, Відня, Дрездена, Берліна, Стокгольма, Риму, Стамбула, в приватних колекціях. Вони відкривають чимало присипаних пилом забуття фактів, які дають можливість не під усталеним кутом зору поглянути на вітчизняну історію. Книжка розрахована на студентську молодь, викладачів шкіл і вузів, масового читача, не байдужого до історії України.

  Переглянути зміст   Боплан Гійом Левассер. Опис України / Гійом Левассер де Боплан. Українські козаки та їхні останні гетьмани: Богдан Хмельницький / П. Меріме / Пер. з фр., приміт. та передм. Я. І. Кравця.— Львів: Каменяр, 1990.— 301 с.: іл.

  Місце знаходження:  абонемент художньої літератури (а.514)

  Твори, що ввійшли до книги,— визначне явище у світовій україністиці. Праця Боплана, французького інженера XVII ст., тривалий час була єдиним, найавторитетнішим джерелом пізнання героїчної історії запорізького козацтва, звичаїв українців, флори та фауни краю. Пропоновані твори П. Меріме — унікальне свідчення українознавчих зацікавлень класика французької літератури. У них письменник виступає як сумлінний науковець, психолог, історик.

  Переглянути зміст   Апанович О. М. Гетьмани України і кошові атамани Запорозької Січі/ О.М.Апанович.- К.: Либідь, 1993.- 286 с.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Ця книжка розповідає про видатних діячів України XVII— XVIII ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, трагічну постать української історії — гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського та ін. Дотримуючись історичної істини, авторка висвітлює їхні життя та діяльність, конструктивний внесок в історичний процес не тільки України, а й Європи в цілому. Для істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

  Переглянути зміст   Запорожці: До історії козацької культури .— К. : Мистецтво, 1993. — 400 с.: іл.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)
  У збірнику зібрано найрізноманітніші матеріали з питань історії запорозького козацтва, зокрема з питань культури козаків, які створили багато високохудожніх історичних дум і пісень, літописів, творів живопису та . архітектури, козаків, котрих називають "лицарями Бароко". Книга ілюстрована багатьма кольоровими та чорно-білими репродукціями творів давнього українського мистецтва.

  Переглянути зміст

   Сергійчук В. І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI — середини XVII століття.— К.: Вид-во «Україна», 1991.— 253 с.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)  Науково-популярна книга присвячена історії Війська Запорозького періоду XVI — середини XVII ст. автор змальовує історичні обставини, що зумовлювали та супроводжували воєнні походи українських козаків на суші й на морі, показує в цьому контексті дипломатичні стосунки Війська Запорозького з сусідніми країнами:Росією та Польщею, Швецією та Туреччиною. Особливе місце відводиться дипломатичній діяльності Б. Хмельницького. Для широкого кола читачів.

  Переглянути зміст   Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально - Східної Європи (1663—1713).— К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004.— 288 с.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  У книзі подано яскраві, багатопланові портрети більш та менш знаних володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній Україні у 60-х роках XVII — на початку XVIII ст. Діяльність українських гетьманів розкривається у контексті загальноєвропейської історії. Розрахована на широке коло читачів, студентів, викладачів, науковців, військовослужбовців, дипломатів, усіх, хто цікавиться історією України взагалі та її міжнародних відносин зокрема.


  Переглянути зміст   Костомаров М. І. Галерея портретів: Біогр. нариси: Для серед., та ст. шк. віку / Пер. з рос. м. - К.: Веселка, 1993. — 326 с.: іл.— (Золоті ворота)

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)
  Біографічні нариси відомого дослідника вітчизняної історії Миколи Костомарова про видатних діячів укранської історії та культури.  Переглянути зміст   Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий. В 3-х т. — К.: «Радуга», 2004. — 664 с.: ил.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — русский и украинский историк, этнограф и писатель. Первым в отечественной историографии осуществил трехтомное фундаментальное исследование жизни и деятельности крупнейшего политика и полководца своего времени гетмана Богдана Хмельницкого. Книга представляет интерес для историков, преподавателей и студентов вузов, учителей и широкого круга читателей. Печатается по изданию:Н.И. Костомаров. Собрание сочинений. Книга четвертая. Т. IX-XI. С.-Петербург, 1904 г; впервые выходит в орфографии, приближенной к современным нормам.

  Переглянути зміст   Гуржій О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко— К.: Україна, 2004.— 192 с.: іл.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)  Науково-популярна книга про найвідомішого провідника українського козацтва кінця XVI — перших десятиліть ХVП століття Петра Конашевича-Сагайдачного (1577—1622). Видання розраховане на широке коло читачів.  Переглянути зміст   Гуржій О. Іван Скоропадський. — К.: Видавничий дім «Альтернатива», 2004.- 312 с.: іл.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Постать Івана Скоропадського донині залишалася мало дослідженою у вітчизняній та зарубіжній історіографії. В ній переважали здебільшого суб'єктивно-негативні оцінки його суспільно-політичної діяльності. В цій же праці зроблено спробу певної «реабілітації» гетьмана на грунті глибшого аналізу тогочасних джерел, а також вивчення внутрішньої ситуації в країні крізь призму зовнішніх факторів, що її зумовлювали. Вперше розглянуто питання про формування державної ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьманщині початку XVIII ст. Показано, якими методами І. Скоропадський прагнув зберегти автономію великого регіону та його територіальну цілісність. Характеризується міжнародна діяльність володаря булави затяжних тоталітарних умов царату, участь у війнах і походах на чолі козацьких загонів проти військ Польщі, Туреччини, Кримського ханства та Швеції. Висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин Петра І, Скоропадського та запорожців.
  Для науковців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться сторичним минулим України та її визначними діячами.

  Переглянути зміст   Іван Сірко: Зб.: Для серед, та ст. шк. віку/[Упоряд. В. Л. Чуйка; Передм. Ю. М. Мушкетика; Приміт. В. І. Сергійчука; Худож.оформл. С. В. Василенка; Упоряд. фотоматеріалів Ю. О. Іванченка]. — К.: Веселка, 1992.—151 с.: іл.— (Кошові Запорозької Січі).

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  До ілюстрованого збірника увійшли уривки з літопису Самійла Величка, відома праця Д. І. Яворницького «Іван Дмитрович Сірко, кошовий отаман війська запорозьких низових козаків», листи, народні пісні, думи та легенди, з яких постає образ мужнього лицаря, самовідданого захисника українського народу Івана Сірка.

  Переглянути зміст   Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С. О. Павленко. - 2-ге вид. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 1144 с. - Присвячується 300-річчю повстання мазепинців.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)  У книзі вміщено 900 документів, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи. Видання буде корисним як для істориків, так і для економістів, правників, літературознавців, культурологів.

  Переглянути зміст   Костомаров Н. И. Мазепа.—М.: Республика, 1992.—335 с.


  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)  Книга выдающегося историка прошлого века Н. И. Костомарова «Мазепа» своеобразный исторический детектив, основанный на точном изложении фактов почерпнутых из огромного комплекса источников русского, украинского, шведского происхождения, о жизни и делах Ивана Мазепы — политика, авантюриста и стяжателя, оставившего кровавый след в истории Украины и России.


  Переглянути зміст   Мицик Ю. Іван Мазепа. - Київ, 2007. - 72 с.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  У книзі в науково-популярному стилі йдеться про визначного українського гетьмана Івана Мазепу. Простежено родовід, життєвий шлях, непересічні людські якості цього Великого Українця. Розгорнуто описано його політичну програму, діяльність на посаді гетьмана як адміністратора, господарника, полководця, мецената, покровителя Православної Церкви. З'ясовано мотиви антиросійського повстання І. Мазепи, спростовано численні фальсифікації, які зображали гетьмана як "зрадника". Для всіх, хто цікавиться українською історією.


  Переглянути зміст   Чухліб Тарас. Пилип Орлик. - Київ, 2008. - 64 с.

  Місце знаходження:  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти, поетичний талант, подвижницька, подиву гідна діяльність в еміграції, спрямована на визволення України з-під московського ярма. Для всіх, хто цікавиться минулим України.

  Переглянути зміст

  Добірка посилань на цікаві сторінки про козацтво

  Бібліотека ЗНТУ