Дар Ярослава Романчука

  

   Романчук, Я. Ч. Новий Захід. Українська мрія [Текст] / Я. Ч. Романчук. - Харків : Літера Нова, 2023. - 672 c.

Книга презентує наукові та практичні засади економічної політики країни, яка стикається з глибокими кризовими явищами і мобілізує ресурси для їх подолання.

   Дякуємо шановному Ярославу Романчуку, автору нової книги «Новий Захід. Українська мрія», дарованої для нашої бібліотеки. Це перша книга у новітній історії України, яка представляє системний погляд на економічні реформи в країні, у якій автор пропонує свою інноваційну модель економічного розвитку для України.
Сподіваємося, що ознайомлення з науковим виданням, яке є цінним джерелом інформації для читачів, допоможе у розумінні необхідних економічних змін в нашій країні. Кожен з нас, приєднується до мрій автора бачити свою Україну вільною, процвітаючою та успішною, якомога скоріше одержати перемогу і всіма разом розпочати відновлення економіки нашої країни.
Книга занесена до електронного каталогу бібліотеки.
Інформація про дарувальника занесена до БД «Книги, подаровані бібліотеці».
Запрошуємо університетську спільноту ознайомитися з новим науковим виданням, яке знаходиться у читальній залі економіко-гуманітарних наук, ауд. 513.


Дар від видавництва «Наукова думка» НАН України

  

   Наукова бібліотека НУ «Запорізька політехніка» безоплатно отримала партію унікальної сучасної наукової літератури, випущеної як складова частина проєкту «Наукова книга» - це 31 назва, всього 48 примірників.

   Проєкт Національної академії наук України «Наукова книга» - є їх найбільшим продовжуваним книжковим проєктом, який триває з 2001 року. Виконує проєкт «Наукова книга» видавництво «Наукова думка» НАН України. Усі книги проходять наукове рецензування, яке здійснюють щонайменше двоє фахівців, і ретельний багатоступеневий відбір на рівні наукової установи й відділення наук у Академії.
«Науково-виробниче підприємство «Видавництво „Наукова думка“ НАН України» - найстаріше функціонуюче видавництво України (наприкінці 2022 року відсвяткувало своє сторіччя), що випускає фундаментальні та узагальнювальні наукові монографії українських учених, видання творів історико-культурної спадщини українського народу.
Обов'язковий тираж видань за проектом "Наукова книга" становить 300 примірників. Він виготовляється за кошти та на умовах державного замовлення і підлягає безоплатному розповсюдженню по бібліотеках, навчальних закладах, наукових установах відповідно до розпорядження Президії НАН України. Тобто у вільному продажі книг, виданих за проектом "Наукова книга" практично немає.
По мірі опрацювання ми будемо більш детально знайомити читачів з отриманими виданнями.


Дар від Лищенко Олени Германівни

  

   Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). Запоріжжя : видавець Мокшанов В. В, - 2023. - 239 с.

   Висловлюємо щиру подяку Лищенко Олені Германівні, к.е.н., доценту, завідувачці кафедри «Обліку і оподаткування» Національного університету «Запорізька політехніка», науковому редактору подарованої книги – колективної монографії: Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки, у якій досліджено актуальні проблеми обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроїнтеграції економіки, розкрито їх сучасний стан, надана оцінка перспектив їх подальшого розвитку. Монографія призначена науковцям, аспірантам, здобувачам вищої освіти, фахівцям-практикам у галузі обліку, аудиту, оподаткування, широкому загалу читачів, які цікавляться означеною проблематикою.
Книга занесена до електронного каталогу бібліотеки. Інформація про дарувальника занесена до БД «Книги, подаровані бібліотеці».
Ми щиро вдячні нашим науковцям за увагу до бібліотеки і бажаємо колективу кафедри «Обліку і оподаткування» творчих успіхів, наукових здобутків, Перемоги і миру.
Запрошуємо університетську спільноту ознайомитися із актуальним науковим виданням в читальних залах нашої бібліотеки, в наявності є також і електронна версія монографії.


Дар від видавництва «Академперіодика»

  

   Виробництво енергії з біомаси в Україні: технології, розвиток, перспективи. - 2022. - 373 с.

   Boris, Prister Comprehensive radioecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas / P. Boris. - 2022. - 286 s.

   Кожного року до нашої бібліотеки надходять наукові видання від видавництва «Академперіодика».
Цього разу ми отримали такі книги:
- «Виробництво енергії з біомаси в Україні: технології, розвиток, перспективи» (за ред. Г. Гелетухи), 2022 р.
У виданні приведений аналіз біомаси як відновлюваного джерела енергії, огляд сучасних технологій виробництва теплової та електричної енергії з біомаси, а також твердих, рідких і газоподібних біопалив. Біоенергетика є і залишається в майбутньому ключовим сектором відновлюваної енергетики, розвиток якої дає можливість зменшити залежність України від дорогих імпортних енергоносіїв і забезпечити ефективне використання місцевого ресурсного потенціалу.
- Видана англійською мовою монографія Prister B., Lev T., Nosovskyi A., Talerko M. «Сomprenensive radio-ecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas», де викладено принципи формування оптимальної мережі радіоекологічного моніторингу забруднених територій для гострого та віддаленого періодів після радіаційної аварії. Розроблено комплексну систему оцінки ступеня радіоекологічної критичності території, прогнозування радіаційної обстановки, моніторингу агросфери та радіаційного контролю якості продукції у різних просторових масштабах.
Книги будуть корисними здобувачам вищої освіти, науковцям і аспірантам.
Книги занесені до електронного каталогу бібліотеки. Інформація про дарувальника занесена до БД «Книги, подаровані бібліотеці».
Висловлюємо подяку Видавничому дому «Академперіодика» НАН України за постійну увагу до нашої бібліотеки і наповнення фонду науковими виданнями.
Запрошуємо наших шановних читачів ознайомитися з виданнями у читальній залі бібліотеки (кім.511) та на абонементі наукової літератури (кім. 251-5).


Дар від Міщенка Валерія Григоровича та Лоскутова Степана Васильовича

  

   Mishchenko, V. Physical and mechanical laws of metals structure formation in the processes of treatment and deformation. Theory, Structuring and Mechanical Properties : монографія / V. Mishchenko, S. Loskutov. - Електронні дані. - Riga : Baltija Publishing, 2023. - 184 p.

   До фонду нашої бібліотеки надійшла монографія «Physical and mechanical laws of metals structure formation in the processes of treatment and deformation. Theory, Structuring and Mechanical Properties», наукове видання наших викладачів: Міщенко Валерія Григоровича, доктора технічних наук, професора кафедри «Інтегрованих технологій зварювання та моделювання» та Лоскутова Степана Васильовича, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри «Фізики». У книзі викладені найновіші праці в галузі фізики металів і прикладної металографії науково-педагогічних працівників Запорізького національного університету та Національного університету «Запорізька політехніка». Деякі з праць знайомлять читачів з термічною обробкою сталей, розробкою методів удосконалення деталей машинобудування та підвищення їх надійності. Монографія буде корисною для викладачів у підготовці лекційних та практичних занять і для наукової діяльності студентів т аспірантів.
Ми щиро дякуємо нашим викладачам за увагу до бібліотеки і бажаємо їм творчих успіхів і мирних днів.
Книга занесена до електронного каталогу бібліотеки. Інформація про дарувальника занесена до БД «Книги, подаровані бібліотеці».
Ознайомитися з монографією Міщенко Валерія Григоровича та Лоскутова Степана Васильовича можна у читальній залі бібліотеки (кім.511) та на абонементі наукової літератури (кім. 251-5).


Дар від Криворучка Сергія Васильовича

  

   Криворучко, Сергій. Рекрутинг персоналу. Від азів до професійності - К.: Гнозіс, 2023. - 692 с. : http://kryvoruchko.com/Recruitment-Personnel-Ukr.pdf

Інші книги автора в фонді бібліотеки:

   Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів [Текст] : монографія / Сергій Васильович Криворучко. - Київ : ЛАТ & К., 2018. - 463 с. - Бібліогр. : с. 461-463. - ISBN 978-617-7061-47-1 (в опр.).

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу. Досліджуються основні аксіоми, писані та неписані правила ведення бізнесу. Автор на основі особистого досвіду створення успішного бізнесу викладає в книзі покрокове всі основні складові успішного бізнесу. Для студентів, науково-педагогічних працівників, аналітиків, бізнесменів – всіх, хто цікавиться питаннями успіху у підприємницькій діяльності.

   Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів [Текст] / Сергій Васильович Криворучко. - Київ : ЛАТ & К, 2020. - 72 с. - Бібліогр.: с. 70-71. - ISBN 978-617-7824-15-1 (в опр.).

В книзі проведено детальний порівняльний аналіз використання детермінованих і стохастичних підходів в оцінці результатів діяльності персоналу за індикаторами інформативності, точності, простоти, вартості та періоду оцінювання ступеня результативності спеціалістів, які працюють, як в однакових, так і в різних умовах.

   Наукова бібліотека запрошує університетську спільноту ознайомитися з подарованим виданням Сергія Васильовича Криворучка, кандидата технічних наук, доцента, заслуженого раціоналізатора України, автора вже відомих нам наукових праць «Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів» та «Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів». Нова книга автора «Рекрутинг персоналу. Від азів до професійності» розрахована на широке коло читачів, які так чи інакше цікавляться питаннями рекрутингу персоналу - керівників державних і комерційних установ та компаній, менеджерів із персоналу, науково-педагогічних працівників, аналітиків, студентів. Багаторічна професійна діяльність дала автору поштовх до написання книги-путівника з освоєння найважливіших складових рекрутингу.
У книзі детально визначено та проаналізовано практично всі основні компоненти рекрутингу персоналу, починаючи з основ пошуку та добору (підбору) спеціалістів і закінчуючи особливостями діяльності зовнішніх та внутрішніх рекрутерів.
Особливо детально в книзі проаналізовано концептуальні поняття, визначення, аспекти та технологічні складові рекрутингу фахівців, зокрема: види, способи й методики пошуку та підбору працівників, основні критерії результативності та рентабельності, часові фази та загальні фінансово-економічні аспекти рекрутингу персоналу; основні технологічні складові пошуку персоналу; основні технологічні складові відбору персоналу; основні технологічні складові прийняття персоналу на роботу в компанію роботодавця; основні організаційні аспекти діяльності зовнішніх рекрутерів (рекрутингових агенцій) та окремі особливості організаційних аспектів діяльності внутрішніх рекрутингових підрозділів компаній — замовників персоналу.
Фонд бібліотеки збагатився черговим книжковим дарунком, сучасним науковим виданням. Колектив наукової бібліотеки засвідчує свою повагу та висловлює щиру вдячність Сергію Васильовичу за його плідну працю.
Бажаємо автору невичерпної творчої енергії та наступних здобутків.
Книга занесена до електронного каталогу бібліотеки. Інформація про дарувальника занесена до БД «Книги, подаровані бібліотеці».
Запрошуємо шановних користувачів ознайомитися з виданням у ч/з економіко-гуманітарних наук (ауд. 513).


Дар від ВГО Української бібліотечної асоціації

  

   Пилип Орлик і мазепинці. Джерела [Текст]. - 2022. - 216 с.

   Бібліотека нашого університету отримала від ВГО Української бібліотечної асоціації в особі президентки Асоціації Оксани Бруй, директорки науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", археографічне видання «Пилип Орлик і мазепинці. Джерела». Упорядник цього видання - Тетяна Таїрова-Яковлєва, яка змогла вивезти цифрові копії документів з Росії. Підготовка документів до видання відбувалася саме в трагічні дні повномасштабного російського вторгнення.
Книга вийшла друком 2022 року, символічною датою для України. Рівно 350 років тому народився Пилип Орлик, який присвятив усе своє життя боротьбі за незалежність України від Російської імперії і невтомно шукав підтримки у європейських монархів та лідерів свого часу.
Минуло понад 300 років, а ми досі продовжуємо його справу, тільки вже під російськими обстрілами, боронячи свій дім і свою землю. У виданні представлене листування Пилипа Орлика та Івана Мазепи з тогочасними політичними та державними діячами Європи, яке розкриває обставини та зміст перемовин гетьмана Мазепи щодо формування європейської коаліції, спрямованої проти Москви, та низка інших документів, які містять цінні відомості про політичне, економічне та повсякденне життя Гетьманщини Пилипа Орлика та Івана Мазепи. Архівні джерела, які увійшли до видання, опубліковано вперше і вони були досі невідомі не лише звичайним читачам, а й фахівцям-історикам.
Книга є важливим джерелом інформації для нас, спонукає до пробудження нашої пам’яті тих часів, коли державні діячі Іван Мазепа та Пилип Орлик здійснювали державотворчі кроки нашої незалежності, були борцями за волю і цілісність України.
«Кожна держава постає й існує завдяки непорушності кордонів!» – наголошував Пилип Орлик у своїй «Конституції» ще у 1710 році.
Колектив бібліотеки висловлює подяку усім причетним до виходу у світ цього національного видання, хто працював за часи складних умов, за їх мужність і громадянську позицію.
З науковим виданням можна ознайомитися у читальній залі економіко-гуманітарних наук, ауд. 513.


Дар від Мелещенка Олександра Костянтиновича

  

   Мелещенко О.К. Публіцистика Джонатана Свіфта (1667-1745): навч.-метод. комплекс : навч. посібник, хрестоматія, тести, теми рефератів/ О.К.Мелещенко; Київський ун-т ім. Т. Шевченка, ін-т журналістики.- Київ: Дніпро, 2020.- 728 с.

   Мелещенко О.К. Публіцистика Ярослава Гашека (1883-1923): навч.-метод. комплекс : навч. посібник, хрестоматія, тести, теми рефератів/ О.К.Мелещенко; Київський ун-т ім. Т. Шевченка, ін-т журналістики.- Київ: Дніпро, 2020.- 708 с.

   Мелещенко О.К. Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих-десятих років: тексти лекцій/ О.К.Мелещенко, О.О.Ковальчук.- Київ: Дніпро, 2020.- 112 с.

   Мелещенко О. К. Публіцистика Річарда Стіла та Джозефа Еддісона [Текст] / О. К. Мелещенко. - Київ: Дніпро, 2023. - 356 с.

   До фондів нашої бібліотеки надійшли видання від Мелещенко Олександра Костянтиновича, доктора філологічних наук, професора кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Публіцистика Річарда Стіла та Джозефа Еддісона», «Публіцистика Джонатана Свіфта (1667-1745)», «Публіцистика Ярослава Гашека (1883-1923)», «Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих-десятих років: Тексти лекцій».
Книги будуть корисними для здобувачів вищої освіти кафедри журналістики, які вивчають дисципліни: історія української журналістики, історія зарубіжної журналістики, а також усіх, хто цікавиться історією та культурою зарубіжних країн.
Висловлюємо подяку Олександру Костянтиновичу за подаровані видання, які сприяють книгозабезпеченню освітніх програм новою навчальною літературою.
Бажаємо миру та добра.
Книга занесена до електронного каталогу бібліотеки. Інформація про дарувальника занесена до БД «Книги, подаровані бібліотеці».
Ознайомитися з книгами Мелещенко О.К. можна у читальних залах бібліотеки (ауд. 511, 514).


Дар від Інституту енциклопедичних досліджень НАН України

  

   Енциклопедія Сучасної України. Т. 23: «Нґ» – «Ня» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. 832 с.

23 том Енциклопедії Сучасної України на літери «Нґ» – «Ня», що продовжує висвітлювати Україну й українців 20–21 століття. Низка статей про діячів культури й мистецтва, науки, спорту тощо засвідчують в постатях здобутки українського народу.
Том містить 2.7 тис. статей

   Енциклопедія Сучасної України. Т. 24: «О» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. 944 с.

24 том Енциклопедії Сучасної України на літеру «О».
Том містить 3 тис. статей

   До нашої бібліотеки безкоштовно надійшли наступні XXIII - XXIV томи Енциклопедії Сучасної України від Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.
Це перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення.
Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.
Фонд наукових документів бібліотеки налічує всі томи енциклопедії, виданих друком на сьогодні.
Запрошуємо шановних користувачів до читальної зали навчальної літератури ( ауд. 512) ознайомитися з новими томами Енциклопедії Сучасної України.


Дар Тіховської Тетяни Миколаївни

  

   Тіховська, Т. М. Чужа реліквія [Текст] / Т. Тіховська. - 2022. - 200 с.

Галичина завжди була ласим шматком для багатьох країн, поки не стала жертвою агресії двох найбільших тиранів XX століття - Гітлера й Сталіна. Після Другої світової війни більшість території Галичини відійшла Радянському Союзу, а вузенька смужка на заході - до Польщі.
Радянський і польський уряди надумали вчинити «взаємний обмін народами», евакуювавши українців з території Польщі до України, а поляків - із західних областей України до Польщі. Прості селяни цьому противилися, тікали з хат, переховувалися. Влада обох країн тиснула на населення; відбувалися масові вбивства, пограбування, підпали цілих сіл. Поляки й українці почали ставитися один до одного вкрай вороже, вбачаючи в самому існуванні інших етносів на своїх теренах першопричину власних страждань. На зміну довоєнній ідилії приходить жахлива різанина... Здавалося, серед цього пекельного хаосу не могла зберегтися жменька старовинних родинних прикрас, але збереглася...

   Висловлюємо слова вдячності нашій постійній дарувальниці Тіховській Тетяні Миколаївні за наступне авторське видання «Чужа реліквія».
Чудовий історичний роман, сторінки якого примушують відчувати трагізм минулого нашого народу, разом з героями твору чуттєво проживати всі випробування, які приготувала їм доля.
Даровані книги автора дивують читачів розмаїттям жанрів, та усі вони, по-своєму,навчають нас пізнавати історію своєї країни, цінувати родину, боротися за життя і вірити в краще майбутнє.
Дякуємо Вам за повагу до нашої бібліотеки. Бажаємо Вам своєю творчою майстерністю ще вище здіймати сонце української книжки.
Інформація про дарувальника занесена до БД «Книги, подаровані бібліотеці».
Запрошуємо усіх, хто закоханий у художнє слово, завітати до бібліотеки ауд. 514 (ч/з абонементу художньої літератури).


Дар Зеркаль Анастасії Вікторівни

  

   Зеркаль, А. В. Корпоративна культура та комерційна свідомість персоналу - інноваційні напрями розвитку підприємств [Текст] / А. В. Зеркаль. - 2022. - 346 с.

У монографії розглядаються інноваційні напрями розвитку підприємств. Визначено особливості управління персоналом підприємств на основі формування корпоративної культури та комерційної свідомості. Проаналізовано теоретичні основи формування корпоративної культури та комерційної свідомості персоналу підприємства. Запропоновано використання компетентнісного підходу до розвитку комерційної свідомості та корпоративної культури персоналу підприємств. Визначено тенденції розвитку корпоративної культури та комерційної свідомості персоналу. Розглянуто вплив комерційної свідомості персоналу підприємства на продуктивність праці та запропоновано концептуальну модель оцінки її ефективності. Визначено інноваційні напрями розвитку підприємств та окреслено інструменти, методи та механізми управління формуванням та розвитком корпоративної культури та комерційної свідомості персоналу підприємства.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, керівників підприємств та НR-менеджерів, а також усіх хто цікавиться сучасними методами управління персоналом та напрямами інноваційного розвитку підприємства.

   Висловлюємо щиру подяку молодому вченому, професорці, д.е.н., доценту кафедри «Маркетингу та логістики» Зеркаль Анастасії Вікторівні , автору подарованої книги – монографії «Корпоративна культура та комерційна свідомість персоналу – інноваційні напрями розвитку підприємств».
Сподіваємося, ця книга буде корисним помічником для студентів у оволодінні знань, порадником для науковців і стане у нагоді усім тим, хто цікавиться сучасними методами управління персоналом. Бібліотека поповнила свій фонд ще одним сучасним науковим виданням.
Бажаємо Анастасії Вікторівні міцного здоров’я, миру, творчих успіхів та здобутків.
Книга занесена до електронного каталогу бібліотеки. Інформація про дарувальника занесена до БД «Книги, подаровані бібліотеці».
Запрошуємо університетську спільноту ознайомитися з новим науковим виданням, яке знаходиться у читальній залі (ауд. 513).