Міжрегіональний науково-практичний семінар "Репозитарії, електронні журнали, електронні бібліотеки – створення, використання, інтеграція в міжнародний науковий інфопростір" із циклу "Цифрові ініціативи наукової комунікації та інфометрична діагностика документального потоку ВНЗ України"
м. Дніпропетровськ, НБ ДНУЗТ
27 листопада 2014 р.
 
 

     В діяльності українських вишів та науковців дедалі все більш актуальним стає їх самопрезентація в науковому інтернет-середовищі. Вебометричні показники, рейтингові оцінювання, відкриті архіви, інституційні репозитарії, наукометричні бази даних – всі ці поняття стали найбільш обговорюваними на сторінках наукових інтернет-видань, друкованих періодичних видань, вчених радах університетів тощо.
     Все більше і більше вищих навчальних закладів прагнуть бути представленими в мережі Інтернет через розміщення результатів наукових досліджень, навчальних ресурсів у відкритих архівах. І роль вузівських бібліотек у втіленні, реалізації цих прагнень може стати ключовою.
     Більшість вітчизняних провідних бібліотек вишів уже напрацювали достатній досвід в цій цікавій та важливій справі, а інші – тільки починають свої перші несміливі, але рішучі кроки.
     Враховуючи це, НБ ЗНТУ як методичний центр бібліотек вишів Запорізького регіону організувала участь співробітників цих книгозбірень в міжрегіональному науково-практичному семінарі "Репозитарії, електронні журнали, електронні бібліотеки – створення, використання, інтеграція в міжнародний науковий інфопростір" із циклу "Цифрові ініціативи наукової комунікації та інфометрична діагностика документального потоку ВНЗ України", який підготувала і провела Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 27 листопада 2014 року.

     Більш детально з інформаціє стосовно змісту семінару можна ознайомитися на сайті НБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна - http://library.diit.edu.ua/index.php?lang=ua&page=seminar1

     Також в базі даних репозитарію НБ ДНУЗТ можна переглянути презентації за даною темою та темою майбутнього семінару з циклу "Цифрові ініціативи наукової комунікації та інфометрична діагностика документального потоку ВНЗ України", який відбудеться у березні 2015 року - http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/46/browse?type=dateissued&submit_browse=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0

 
 
Бібліотека ЗНТУ