Міжвідомчий круглий стіл
«Впровадження УДК в бібліотеки закладів вищої освіти Запорізької області:
досвід, особливості, проблеми»
м. Бердянськ,
20-21 червня 2018 року

      Упродовж 2017 - 2018 років бібліотеки закладів вищої освіти Запорізького регіону, як і всі бібліотеки України, виконуючи постанову Кабінету Міністрів України «Про припинення використання в країні Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації», активно займалися впроваджуванням УДК в роботу своїх бібліотек.
      Виконання цієї роботи, особливо на першому етапі, викликало багато питань та проблем як організаційного характеру, так і психологічного. Але з часом фахівці бібліотек визначилися з планами поетапного впровадження універсальної десяткової класифікації в практику систематизації документів своїх фондів і цей процес було стабілізовано. Зазначимо, що кожна бібліотека вибирала свій шлях в цьому складному процесі, маючи надію на те, що він є оптимальним.
      Враховуючи те, що бібліотеками нашого методичного об’єднання організаційні схеми переходу до систематизації з УДК вже визначені і певний досвід вже накопичено, у фахівців з’явилася необхідність в обговоренні з колегами всіх вирішених та ще невирішених питань на зустрічі за круглим столом.
      20-21 червня 2018 року бібліотека Бердянського державного педагогічного університету прийняла на своїх теренах фахівців бібліотек ЗВО Запорізької області для проведення «круглого столу» в рамках засідання секції методичного об’єднання з питань формування фондів та наукової обробки документів. Цей захід став міжвідомчим, тому що в його роботі прийняли участь і представники ЦБС м. Бердянська.

      Метою круглого столу «Впровадження УДК в бібліотеки закладів вищої освіти Запорізької області: досвід, особливості, проблеми» були як обмін досвідом, так і пошук оптимальних шляхів подолання труднощів перехідного етапу впровадження УДК.
      Серед питань, які були запропоновані методичним центром для обговорення, були питання щодо історичного аспекту створення та запровадження УДК, щодо методики запровадження УДК в практику систематизації документів бібліотек, особливостей класифікації за системою УДК, проблем реалізації переходу з системи ББК на систему УДК.
      В роботі заходу прийняли участь спеціалісти майже всіх бібліотек вишів області. Це бібліотеки університетів – ЗНТУ, ЗНУ, ЗДМУ, ТДАТУ, МДПУ, БДПУ. Кожна бібліотека підготувала інформацію про стан справ в їх книгозбірнях з організації переходу з системи ББК на систему УДК. З цікавістю та взаємною вдячністю – за інформативність та змістовність доповідей, відбулось спілкування наших фахівців-систематизаторів. Деякий досвід колег був схвалений присутніми та буде запозичений в майбутній роботі бібліотек (як запевнили спеціалісти). Це і рекласифікація лише активної частини фонду, і консервація систематичного каталогу, і організація роботи з картками алфавітно-предметного покажчика каталогу тощо.

      До програми заходу входили також і екскурсійні відвідування музею БДПУ та музею рідкісної книги бібліотеки БДПУ, які викликали не аби які цікавість та захват наших фахівців бібліотек.

      Учасники круглого столу у своїх відгуках з вдячністю зазначили високий рівень організації та технічного забезпечення заходу – це і вітальне слово ректора університету до представників бібліотек закладів вищої освіти області, це і комфортні умови роботи, і якісний технічний супровід та гостинність співробітників бібліотеки БДПУ.

Бібліотека ЗНТУ