НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ

     Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості наукових публікацій.
     Наукометричні дані широко застосовуються для оцінки діяльності наукових установ та окремих вчених. Для цього використовується ряд наукометричних показників та створено спеціальні бази даних для їх обрахунку.

     Індекс цитування (ІЦ) даних – один з найважливіших критеріїв оцінювання наукового рівня вченого у міжнародній спільноті. Це бібліографічний покажчик, за допомогою якого можна простежувати науковий поступ конкретного автора. ІЦ показує, скільки разів статті цього автора було процитовано в працях інших вчених протягом відповідного року.

     Індекс Гірша (h-індекс) – це наукометричний показник, який є кількісною характеристикою продуктивності вченого, групи вчених, університету або країни в цілому, заснований на врахуванні кількості публікацій та кількості цитувань цих публікацій.
     За Хіршем, вчений має певний h-index, якщо h з його N статей цитують h разів кожну як мінімум, інші (N - h) цитують не більше, ніж h разів кожну.
     Наприклад, якщо науковець опублікував понад 10 статей, а кожну з них було процитовано не менше ніж 10 разів, тоді h-index цього вченого становить 10.

     Імпакт-фактор (ІФ або IF) – чисельний показник важливості, наукової цінності журналу. Імпакт-фактор встановлюється за трирічний період шляхом співвідношення кількості посилань на статті в журналі протягом поточного року до загальної кількості статей, надрукованих у цьому журналі за попередні два роки.

     Рейтинг журналів по імпакт-фактору публікується в базі даних Journal Citation Reports (JCR), яка знаходиться на платформі Web of science.

     Наукометрична база даних Scopus публікує двічі на рік два основні імпакт-фактори: Scimago Journal Rank (SJR) та Sourse Normalized impact per paper (SNIP).

     Показник SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – стандартний вплив джерела на статтю. Відображає вплив контекстної цитованості журналу, що дозволяє безпосередньо порівнювати журнали різної тематики, зважаючи на частоту, з якою автори цитують інші джерела, швидкість розвитку впливу цитати і ступінь відображення літератури даного напряму базою даних.

     SJR (Scimago Journal Rank) є рейтингом журналів, що дає можливість оцінити науковий престиж робіт учених, виходячи з кількості ваговитих цитат на кожен документ. Журнал наділяє власним «престижем» або статусом інші журнали, цитуючи опубліковані в них матеріали. Фактично це означає, що цитата з джерела з відносно високим показником SJR має велику цінність, чим цитата з джерела з нижчим показником SJR.

Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"