Бібліотечному фахівцю

ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ

     Одним з найбільш доступних засобів підвищення кваліфікації є систематичне читання спеціальної професійної літератури. Особливо – періодичних видань. Адже саме ці видання оперативно реагують на всілякі нововведення, окреслюють інноваційні методи розвитку бібліотек, розглядають досвід роботи фахівців тощо.
     Допоможуть в організації цієї сходинки підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів ресурси Інтернет.
     Пропонуємо вашій увазі посилання на повні тексти деяких видань:

Українські видання Сучасна публічна бібліотека від А до Я

Сучасна публічна бібліотека від А до Я [Електронна копія] : довідник / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [авт. кол.: Н. І. Розколупа та ін.]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 18,9 Мб). — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2019 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2019).

Довідник «Сучасна публічна бібліотека від А до Я» – перше в Україні видання, що містить систематизовану інформацію про організацію роботи публічної бібліотеки, зокрема в об’єднаній територіальній громаді. Адресовано представникам органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, які відповідають за надання населенню культурних послуг, керівникам бібліотек, бібліотекам – методичним центрам, фахівцям бібліотечної справи.
 Бібліосвіт
Інформаційний вісник Державної бібліотеки України для юнацтва
 Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
 Бібліотечна планета
 БібліоТека: бюлетень УБА
 Вісник Книжкової палати
 Вісник Харківської державної академії культури
 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. ВернадськогоІноземні видання American Libraries
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ

  Міжнародна Федерація Бібліотечних Асоціацій та Установ ( IFLA)

  Cайт «Бібліотечному фахівцю» розрахований на фахівців публічних бібліотек України.

  Науковий проект «Українська бібліотечна енциклопедія»
  Національна парламентська бібліотека України (НПБУ) працює над реалізацією наукового проекту під назвою «Українська бібліотечна енциклопедія» (УБЕ).
  Це перша спроба в історії вітчизняної бібліотечної галузі заявити про себе у формі систематизованого зводу концептуально організованих і апробованих відомостей.

  Сайт Української бібліотечної асоціації - незалежної всеукраїнської громадської організації, що об'єднує на добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.

  Блог «Творчість та інновації в українських бібліотеках» призначений фахівцям бібліотечної справи, всім, хто цікавиться інноваціями в бібліотечно-інформаційній діяльності, новітніми інформаційними технологіями, їх застосуванням у бібліотеці з метою покращення доступу громадян до інформації. Запрошуємо до широкої дискусії, до коментування на блозі всіх небайдужих до розвитку бібліотечної галузі України. Модератор блогу – Валентина Пашкова, віце-президент Української бібліотечної асоціації.

  Блог УБА з адвокації є відкритою трибуною секції Української бібліотечної асоціації з адвокації і призначений для всіх фахівців бібліотечної сфери, які прагнуть прогресивних змін в українських бібліотеках, відстоюють та лобіюють їх інтереси. Блог висвітлює можливості зовнішніх комунікацій та PR по покращенню іміджу бібліотеки як унікальної культурно-освітньої установи, інформує про досвід побудови стосунків з органами державної та місцевої влади, захист інтересів бібліотек з використанням засобів масової інформації, знайомить з досвідом адвокації в зарубіжних країнах та в Україні, відзеркалює роль Української бібліотечної асоціації в цьому процесі.

  Блог УБА «Доступ громадян до офіційної інформації: роль бібліотек» покликаний сприяти фахівцям книгозбірень у вдосконаленні доступу громадян до інформації органів державної влади. Його започатковано в рамках проекту “Створення мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації” за підтримки Програми сприяння парламенту ІІ. Сподіваємося, що цей блог зацікавить і призведе до консолідації бібліотечних фахівців навколо вирішення практичних і теоретичних проблем організації доступу громадян до документів органів державної влади в бібліотеках України.

  Блог "Молодіжна секція УБА" створена з метою активізації молодих бібліотекарів на здійснення планів Української бібліотечної асоціації і об’єднує у своїх лавах активних членів УБА віком до 35 років.
  Принципи діяльності секції: Відкритість – Демократичність – Дієвість. Cекція є відкритим об’єднанням молодих бібліотекарів – членів УБА, що приймає рішення на основі загальної згоди та підтримує конкретні дії, які мають на меті розвиток та удосконалення бібліотечної справи України.

  Блог "Електронна книга у бібліотеці" - онлайн майданчик робочої групи з електронних книг УБА.
  Для бібліотек та бібліотекарів, які вже працюють або хочуть працювати з електронними книжками та електронними читанками.

  Блог "Авторське право в бібліотеках" створений для всебічного обговорення непростої проблеми авторського права (та взагалі проблем прав інтелектуальної власності) в діяльності бібліотек.
  Модератором блогу Васильєв Олексій Всеволодович, який є членом Президії Української бібліотечної Асоціації та директором Асоціації “Інформатіо – Консорціум”.

Бібліотека ЗНТУ