Електронні журнали в мережі Internet

Список мережних повнотекстових безкоштовних електроних журналів
Бібліотека ЗНТУ