Бази даних наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка"

Придбані бази даних

№№ Назва Розробник Стислий зміст Тип інформації Дата створення Доступ до БД
1. БУДСТАНДАРТ Online ТОВ «Computer Logic Group» Доступ до повних текстів нормативних документів у галузі проектування, будівництва, охорони праці, пожежної безпеки, екології та енергетики, а також – до нормативних та законодавчих документів дорожньої галузі України Повнотекстова бібліографічна, гіпертекстова   2015 В мережі університету
2. SCOPUS Компанія Elsevier Найбільша міжнародна реферативна та наукометрична база рецензованої літератури: наукових журналів, книг та матеріалів конференцій. Ресурс індексує рецензовані наукові журнали та книги із різних галузей знань – природничих наук, математики, інженерії, технології, охорони здоров’я та медицини, соціальних і гуманітарних наук. Також Scopus відстежує дані про цитування та розраховує різноманітні дослідницькі метрики. Міжнародна, реферативна, бібліографічна, наукометрична, гіпертекстова   2017 В мережі Інтернет
3. Science Direct Компанія Elsevier Провідна інформаційна платформа Elsevier для вчених, викладачів, студентів, спеціалістів медичної галузі та R&D департаментів промислових підприємств, що містить 25% світових наукових публікацій. Це міждисциплінарна база даних рецензованих журнальних статей, що охоплює дослідження в галузі природничих наук, технологій, медицини, соціальних та гуманітарних наук. Міжнародна, повнотекстова, гіпертекстова   2020 В мережі Інтернет
4. Web of Science Clarivate Analytics Доступ до до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC), яка включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщені у трьох ключових індексах наукової літератури: SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, архів з 1900 року; SSCI (Social Science Citation Index ) — 2900, архів з 1900; AHCI(Art and Humanities Citation Index) — 1600 видань, архів з 1975). Міжнародна, мультидисциплінарна, реферативна, бібліографічна, наукометрична, гіпертекстова   2018 В мережі Інтернет
5. Springer Nature Видавництво «Springer Nature» Доступ до повних текстів журналів видавництва «Springer Nature» Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2019 В мережі Інтернет
6. Research4life   Research4Life надає онлайн-доступ до рецензованого академічного та професійного контенту. Існує п'ять колекцій контенту: Дослідження в галузі охорони здоров'я (Hinari), Дослідження в галузі сільського господарства (AGORA), Дослідження в галузі навколишнього середовища (OARE), Дослідження з метою розвитку та інновацій (ARDI) та Дослідження на користь глобальної справедливості (GOALI). Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2022 В мережі Інтернет


Створені бази даних

№№ Назва Розробник Стислий зміст Тип інформації Дата створення Доступ до БД
7. Репозитарій НУ "Запорізька політехніка" Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Електронний архів документів, реєстрація авторів, пошук документів за заданими критеріями Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2015 В мережі Інтернет
8. Електронна бібліотека Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Реєстрація читачів, систематизація та пошук документів за заданими критеріями Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2008 В мережі Інтернет
9. Бюлетень нових надходжень Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
10. Передплатні видання Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Містить назви передплачених видань, гіперпосилання на ресурси періодики в Інтернеті Бібліографічна, фактографічна, гіпертекстова   2006 В мережі Інтернет
11. Електронна картотека статей
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи статей із журналів, збірників, газет. Бібліографічні описи складових частин книг Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
12. Викладачі, співробітники та студенти НУ "Запорізька політехніка"
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Інформація про викладачів, які працюють в НУ "Запорізька політехніка" та тих, що вибули. Бібліографічні описи їх праць Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
13. Національний університет «Запорізька політехніка»
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел про університет та його підрозділи Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
14. Наукові праці викладачів та співробітників та студентів НУ «Запорізька політехніка»
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Структура НУ "Запорізька політехніка" (інститути, факультети, кафедри), бібліографічні описи праць викладачів та співробітників університету Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
15. Картотека персоналій
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Список видатних осіб, бібліографічні описи джерел про них Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
16. Краєзнавство
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел з краєзнавства (з фонду бібліотеки НУ "Запорізька політехніка") Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
17. Історичні, пам’ятні та заповідні місця України
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел про історію та культуру України Бібліографічна   2014 В мережі Інтернет
18. Проблеми та перспективи вищої школи
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2006 В мережі Інтернет
19. Бібліографічні покажчики та списки НУ "Запорізька політехніка" Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
20. Менеджмент. Маркетинг. Організація виробництва
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
21. Держава і право
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
22. Економіка. Економічні науки
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
23. Транспорт: організація та управління перевезеннями
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2014 В мережі Інтернет
24. Міжнародні економічні відносини:
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2016 В мережі Інтернет
25. Бухгалтерський облік і аудит:
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2016 В мережі Інтернет
26. Інтернет - навігатор
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2014 В мережі Інтернет
27. Нормативно-технічні документи
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи нормативно-технічних документів: ДСТУ, ДНАОП, НАПО, НПАОП, ГОСТи Бібліографічна, повнотекстова   2020 В мережі бібліотеки
28. Дисципліни
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік дисциплін, які вивчають студенти Документографічна   2004 В мережі бібліотеки
29. Класифікатор ТТП
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Характеристика дисциплін, відбір за заданими критеріями, аналіз книгозабезпеченості Бібліографічна   2004 В мережі бібліотеки
30. Книги, подаровані бібліотеці
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік подарованих документів бібліотеці НУ "Запорізька політехніка" організаціями та приватними особами Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
31. Електронний каталог документів
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Каталогізація видань, відбір документів за заданими критеріям, експорт та імпорт бібліотечних документів Бібліографічна, повнотекстова, фактографічна   1999 В мережі Інтернет
32. Навчально-методичні посібники кафедр НУ«Запорізька політехніка»
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Каталогізація видань, відбір документів за заданими критеріям, експорт та імпорт бібліотечних документів Бібліографічна, повнотекстова, фактографічна   1999 В мережі Інтернет
33. Дисертації та автореферати
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік спеціальностей дисертацій та авторефератів за напрямками наукової діяльності Гіпертекстова   2007 В мережі Інтернет
34. УДК
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Індекси УДК Гіпертекстова   2000 В мережі Інтернет
35. ББК
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Індекси ББК Гіпертекстова   2000 В мережі Інтернет
36. Ключові слова
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу Фактографічна   2005 В мережі Інтернет
37. Каталог іменних колекцій наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка"
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи документів, переданих приватною особою у фонд бібліотеки НУ«Запорізька політехніка» з власних бібліотечних колекцій Бібліографічна   2004 В мережі Інтернет
38. Каталог рідкісних та цінних видань бібліотеки НУ "Запорізька політехніка"
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи рідкісних та цінних видань. Документи універсального змісту Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
39. Періодичні видання
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Алфавітний перелік назв періодичних видань з номерами та додатками, які входять до фонду наукової бібліотеки Бібліографічна, фактографічна   2005 В мережі Інтернет
40. Бібліотечному фахівцю
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел професійної періодики (з фонду бібліотеки НУ "Запорізька політехніка") Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
41. БД Читач_17 ауд.
( службова)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Реєстрація читачів - студентів бібліотеки, введення та зберігання інформації щодо читачів бібліотеки Фактографічна   2001 В мережі бібліотеки
42. БД «Потреби»
(службова)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік назв літератури, рекомендованої для придбання у бібліотечний фонд для навчального процесу Документографічна   2015 В мережі Інтернет
43. БД «Замовлення»
( службова)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік назв документів, замовлених у книготорговельних організацій для поповнення бібліотечного фонду Документографічна   2015 В мережі Інтернет
44. БД Читач _251.5 ауд.
( службова)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Реєстрація читачів -співробітників НУ ЗП, введення та зберігання інформації щодо читачів бібліотеки Фактографічна   2013 В мережі бібліотеки
45. Читачі залу електронної інформації
( службова)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Реєстрація читачів, облік відвідувань залу електронної інформації Фактографічна   2005 В мережі бібліотеки
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"